Fortius Chocolate Pandan Wafer

Content2 x 5 x 230 G
Container 1 x 20" (carton2,505 Carton / 20"
Container 1 x 40" (carton)5,745 Carton / 40"
Carton size (mm)288 x 228 x 166
Code no.10-WB-006